کلاس ماساژ روزانه نوزاد یک روش عالی برای پیوند با کودک است. علاوه بر این ، محققان دریافته اند که ماساژ ممکن است باعث خواب بهتر ، تسکین قولنج و حتی تقویت سیستم ایمنی کودک ، مهارت های حرکتی و رشد فکری نوزاد شود. در اینجا چند نکته و تکنیک برای کمک به شما در اینجا آورده شده است.